U bent bedrijfsarts

Bedrijfsfysiotherapeuten en arbeidsfysiotherapeut zijn beiden specialisten op het gebied van het houdings- en bewegingsapparaat (HBA). Ze zijn BIG-geregistreerd.

Maar wie zijn wij?

We hebben kennis van zaken in het creëren van een gezonde werkomgeving, het verminderen van verzuim en het verbeteren van de arbeidsproductiviteit.

De bedrijfsfysiotherapeut heeft kennis van pathologie, het menselijk lichaam, belasting & belastbaarheid in combinatie met die van bedrijfsprocessen, cultuur en mentale aspecten. Deze adviseur is expert in het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

De arbeidsfysiotherapeut is deskundig in de begeleiding van herstel van klachten in de context van zijn werkomstandigheden. 

Wat kunnen we voor u betekenen?

U kunt onze expertise uitstekend inzetten bij werknemers met fysieke klachten waarbij (dreigend) verzuim aanwezig is.

Participatieve ergonomie

Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten werken vanuit het participatieve werkaanpassing model. Dit is een gestructureerde aanpak, gericht op snelle werkhervatting. De werknemer, leidinggevende én werkgever zijn nauw betrokken bij dit proces. De samenwerking tussen de bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeut en u is vastgelegd in protocollen. Dat is van essentieel belang voor een succesvolle, participatieve werkaanpassing.

Kennis van richtlijnen

De bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten zijn bekend met het werken vanuit de multidisciplinaire richtlijnen van de NVAB zoals bijvoorbeeld KANS en lage rugklachten. Bij preventie is de rol van de bedrijfs- en arbeidsfsysiotherapeut van betekenis bij het uitvoeren van werkplekonderzoeken, het geven van ergonomische adviezen/aanpassingen en het coachen/trainen van werknemers in Gezond Werken.

Trefwoorden: