Algemene Ledenvergadering

De NVBF organiseert, in principe, twee keer per jaar een Algemene Ledenvergadering. Indien nodig wordt er een extra vergadering uitgeschreven. Uw stem is belangrijk voor het bepalen van het beleid van het NVBF. Laat daarom uw stem nooit verloren gaan en stem op uw ALV!

Volgende ALV 20 november

Het bestuur van de NVBF nodigt je uit voor de Online Algemene Ledenvergadering op vrijdag 20 november 2020. We laten de ALV voorafgaan door de deskundigheidsmiddag. 

Deskundigheidsmiddag

 1. Esense Ergometer: toepassingen in de zorg 
 2. Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan! Stand van zaken en vervolg

Meld je aan voor de Online ALV van de NVBF. Op de dag zelf ontvang je dan een link naar een teams vergadering. 

We zien je graag op 20 november online tijdens onze ALV!
 

Programma

13.00 uur     Start deskundigheidsmiddag 
15.00 uur     Einde deskundigheidsmiddag

Pauze    

15.15 uur     Start Algemene Ledenvergadering
16.30 uur     Einde Algemene ledenvergadering

Agenda en vergaderstukken

 1. Deskundigheidsmiddag 
 2. Opening
 3. Mededelingen (ter informatie)
 4. Verslag ALV 12 juni 2020 (ter besluitvorming)
 5. Jaarplan en begroting 2021 (ter besluitvorming)
  a. Jaarplan 2021
  b. Vaststellen Contributie 2021
  c. Begroting 2021
 6. Herbenoeming Maurice Arets (ter besluitvorming)
 7. Actuele onderwerpen (ter informatie) 
 8. Rondvraag en afsluiting

Log in en klik op bovenstaande links om de vergaderstukken te downloaden. 

Ja, ik meld me aan
 

Oproep voor bestuurskandidaten!

Wil jij bijdragen aan de NVBF én de richting van de arbeids- en de bedrijfsfysiotherapie? Wij zijn op zoek naar jou.
Lees wat de huidige bestuursleden beweegt en motiveert:

Yvonne de Leeuw- van Zaanen, voorzitter en portefeuille Wetenschap & scholing

Als bestuurslid van de NVBF krijg je nog beter zicht op de krachtenvelden rondom de arbo-curatieve samenwerking en krijg je de gelegenheid om belangrijke partijen aan onze beroepsgroep te binden. Denk bijvoorbeeld aan NVAB, SZW, TNO, IZZ, Bakkersbranche, (specialisten)fysiotherapie en internationale samenwerking (IFPTOHE). Deelnemen aan het bestuur brengt mij veel inspiratie en energie doordat ik mijn kwaliteiten en interesses in kan zetten voor een gemeenschappelijk doel samen met een leuke en gemotiveerde groep collega’s. Dat mijn deelname aan het bestuur NVBF uiteindelijk tot vice-voorzitterschap van de IFPTOHE heeft geleid is wel een hele bijzondere kers op de taart!

Maurice Arets, secretaris

Door mijn rol als bestuurder binnen de NVBF zijn mijn toekomstige kansen en mogelijkheden voor onze beroepsgroep duidelijk geworden. Door de nieuwe contacten die je vanuit de vereniging legt met andere spelers binnen ons werkveld krijg je inzicht waar de arbo-curatieve markt zich naar toe aan het bewegen is en welke rol wij als bedrijfsfysiotherapeuten hierin kunnen verwerven. Een voorwaarde is wel dat we met meer personen uit onze relatief kleine vereniging actief aan de slag gaan om de kansen en mogelijkheden te verzilveren.

Asse Bruinenberg, penningmeester

Na herhaaldelijke oproepen van het bestuur aan de leden om een bestuursfunctie te gaan bekleden, heb ik eind vorig jaar besloten om die stap te zetten en toe te treden tot het bestuur van de NVBF.
In het bestuur vertegenwoordig ik op dit moment het vakgebied van de arbeidsfysiotherapie. Voor de middellange termijn staan daar enkele interessante thema’s op het programma waaronder de aanstaande update van het competentie profiel van de arbeidsfysiotherapeut. Daarnaast merk ik dat de rol van de factor arbeid binnen de fysiotherapeutische praktijk punt van aandacht is bij o.a. de hogescholen in Nederland.   

Bovengenoemde items zijn voorbeelden van de continue ontwikkelingen binnen ons vak, hierbij is het essentieel is dat er vanuit de vereniging voldoende input komt om invloed te kunnen uitoefenen.  Het zou daarom fijn zijn als we de vacante, vierde, bestuursfunctie zouden kunnen invullen!

Trefwoorden: