Dringend gezocht: bestuursleden!

Het is druk, preventie staat op de kaart en er zijn ontzettend veel kansen voor onze ondernemende beroepsgroep. 

We hebben je nodig!

Dankzij de inzet van verschillende leden van de NVBF vergoeden twee zorgverzekeraars en één branchevereniging, de specifieke deskundigheid van de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeut. Dit opent de deur naar meer branches en zorgverzekeraars. 

We zitten aan tafel bij de NVAB (bedrijfsartsen), TNO arbeid, diverse opleidingsinstituten en universiteiten. Zo praten en schrijven we mee over richtlijnontwikkeling en participeren in wetenschappelijk onderzoek gericht op de arbeids- en bedrijfsfysiotherapeutische zorg. 

Hier zouden we graag mee doorgaan, maar onze inzetbaarheid als bestuur is al langere tijd laag. Zo laag dat we nu kansen gaan missen en dringend behoefte hebben aan nieuwe bestuursleden.

We hebben dus een dringende behoefte aan nieuwe bestuurstalenten! 

Actief zijn binnen de vereniging als bestuurslid geeft je veel voordelen: 

  • Je zit dicht bij het vuur en dit levert invloed op.
  • Zitting in het bestuur levert ook veel actuele kennis op, van de markt, trends, wetgeving en op  wetenschappelijk gebied.
  • Er is een vergoeding voor bestuursleden per vergadering.
  • Zitting in het bestuur geeft ook recht op accreditatiepunten voor het register SRBF.
  • Het is goed voor je netwerk.
  • Er is het afgelopen jaar al veel tijd besteed aan het efficiënter maken van de bestuurstaken, dus het kost ook weer niet zoveel tijd.

Meld je dus nu aan als aspirant bestuurslid en help om de NVBF toekomstbestendig te maken!

Stuur een mail naar secretaris@nvbf.nl.  

Trefwoorden: