Lid worden

Fijn dat u lid wilt worden van de NVBF. Hieronder leest u meer informatie over het lidmaatschap.

Wie kan er lid worden van de NVBF

  • Studenten Bedrijfsfysiotherapie van de opleidingen Enschede en Rotterdam.
  • Studenten Arbeidsfysiotherapie van de opleidingen Eindhoven, Enschede en Rotterdam.
  • Bedrijfsfysiotherapeuten in bezit van een geldig diploma bedrijfsfysiotherapie van de opleidingen Enschede en Rotterdam.
  • Arbeidsfysiotherapeuten in bezit van een geldig diploma arbeidsfysiotherapie van de Opleidingen Eindhoven, Enschede en Rotterdam.

De kosten van lidmaatschap

De contributie voor leden bedraagt € 245,-. Je betaalt als student-lid van de NVBF slechts € 75,- , en het eerste jaar ben je als student gratis lid!

De NVBF is een beroepsinhoudelijke vereniging (BI) binnen het KNGF. Het lidmaatschap van de NVBF is hiermee gekoppeld aan het lidmaatschap van het KNGF. Naast de contributie van de NVBF dient dus ook contributie voor het KNGF te worden betaald. 

Het Kwaliteitsregister

De kwaliteitsregisters hebben als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening van arbeidsfysiotherapie en bedrijfsfysiotherapie te bevorderen. 
Voor de bedrijfsfysiotherapeut is er een register, voor de arbeidsfysiotherapeut een aantekeningenregister. Voor beide kwaliteitsregisters zijn kwaliteitseisen opgesteld door de NVBF. 

Om in aanmerking te komen voor inschrijving of voor herregistratie in de Kwaliteitsregisters arbeids– en bedrijfsfysiotherapie moet u voldoen aan de volgende eisen:

  1. In bezit zijn van diploma arbeidsfysiotherapie respectievelijk bedrijfsfysiotherapie.
  2. Behalen studiepunten (accreditatiepunten) door na- en bijscholing. U valt onder het verenigingstuchtrecht van het KNGF (ook niet-leden).
  3. Voldoen aan de werkeis 

Lidmaatschap aanvragen

Voor vragen over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de NVBF en/of KNGF op (033) 467 29 29 of via ledenadministratie@kngf.nl.

U kunt zich via de KNGF-website aanmelden voor het lidmaatschap van de NVBF.

Doorlooppad voor het lidmaatschap:

  • Ga naar MijnKNGF en log in met uw inloggegevens. Indien u nog niet bent ingeschreven bij MijnKNGF (hoeft men geen lid voor te zijn), dan dient u dit eerst te doen.
  • Na het inloggen op MijnKNGF ziet u nu uw eigen pagina met alle gegevens. Ga (bovenin) naar: Mijn inschrijvingen > Lidmaatschappen > aanmelden > Soort: Beroepsinhoudelijke vereniging.
  • Op deze pagina kunt u zich bij lidmaatschappen aanmelden voor het NVBF-lidmaatschap.

Trefwoorden: