Voordelen lidmaatschap

Als Bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeut is het van belang om lid te worden van de NVBF!

De voordelen op een rij!

  1. NPi Pro Service abonnement op alle NPI thema’s (waaronder ‘Arbeid en Bedrijf’).Blijf kosteloos op de hoogte van de laatste stand van de wetenschap. Een selectie van meest recente, vakspecifieke wetenschappelijke artikelen worden u aangeboden; (de NPi services is een van de voordelen van het KNGF-lidmaatschap)
  2. Bij- en nascholingen bestaan uit actuele thema’s / nieuwe inzichten binnen het vakgebied. Alle te behalen punten voor (her) registratie in vakspecifieke registers kan binnen deze scholingen worden gerealiseerd;
  3. Periodieke nieuwsbrieven;
  4. Exclusieve online toegang tot o.a. richtlijnen, leidraden, PR- materialen zoals factsheets, powerpoint presentatie, folders en het beroepscompetentieprofiel;
  5. Netwerk van (register) bedrijfs- en arbeidsfysiotherapeuten door heel Nederland, bijvoorbeeld door deelname aan IOBF, deskundigheidsbevordering, aanwezigheid Algemene Leden Vergaderingen 2x per jaar (zonder stemrecht), commissies en netwerkbijeenkomsten;
  6. Samenwerking van de NVBF binnen de Muskelo Skeletale Groep (MSG);
  7. Mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek binnen het eigen vakgebied via aangestelde hoogleraar MSG aan de Vrije Universiteit Amsterdam;
  8. Informatie over en toegang tot kennis van samenwerkende beroepsverenigingen zoals de NVBA (bedrijfsartsen), BvAA (arboadviseurs), NVVK (veiligheidskundigen) en NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatiebeleid);
  9. Korting op bij- en nascholingen georganiseerd door de NVBF;
  10. Korting op vakbladen ARBO en ERGONOMIE.

Trefwoorden: