Factsheet Samenwerking Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

In 2020 is de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfs– en Arbeids- fysiotherapeuten (NVBF) en het Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf (SFFB) bekrachtigd.

Samenwerking NVBF en Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

NVBF bedrijfsfysiotherapeuten die de scholing participatieve werkplekaanpassing gevolgd hebben kunnen door leden van het Sociaal Fonds Bakkersbedrijf benaderd worden voor een werkplekonderzoek en advies. Het SFFB heeft bewust gekozen voor de NVBF bedrijfsfysio-therapeut vanwege de brede kennis over adviezen aan zowel het individu als beleidsmatige adviezen. In dit document staat hoe de procedure hieromtrent verloopt en aan welke spelregels de betrokkenen zich moeten houden.

Na inloggen kun je het document downloaden

Trefwoorden: